سامانه همایش های دانشگاه گنبد کاووس

لیست همایش ها


عنوان فارسی عنوان انگلیسی وضعیت همایش
نخستین کنفرانس ملی رشد تولید و مهار تورم در چارچوب اقتصاد کارآفرینی First National Conference on Production Growth and Inflation Control in the Framework of Entrepreneurial Economy در حال پذیرش مقالات