سامانه همایش های دانشگاه گنبد کاووس

لیست همایش ها


عنوان فارسی عنوان انگلیسی وضعیت همایش
اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم زیستی The first national conference on modern research in biological sciences در حال پذیرش مقالات
تجهیزات آزمایشگاه . در حال پذیرش مقالات