سامانه همایش های دانشگاه گنبد کاووس

لیست همایش ها

عنوان فارسی عنوان انگلیسی
دومین همایش ملی ریاضی و آمار The Second National Congress on Mathematics and Statistics
دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی(آب، سیل و محیط زیست) (2ndNational Conference on Natural Resources Management (Water, Flood and Environment
همایش توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان گنبدکاووس
اولین همایش ملی ریاضی و آمار The First National Congress on Mathematics and Statistics
نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی
همایش ملی اقتصاد کلان ایران
دومین همایش ملی پایش و پیش‏آگاهی در گیاه‎پزشکی The second National congress of Monitoring and Forecasting in Plant Protection
نخستین همایش ملی گیاهان دارویی، معطر و ادویه ای 1th National Conference on Medicinal, Aromatic & Spice Plants
اولین همایش ملی علوم ورزشی نوین؛ ورزش حرفه ای و ارتقاء تندرستی The first conference on Modern Sports Science, Sports Professionals and Health Promotion