سامانه همایش های دانشگاه گنبد کاووس

لیست همایش ها


عنوان فارسی عنوان انگلیسی وضعیت همایش
نهمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسمای ایران The Ninth Iranian Plasma Engineering and Plasma Physics Conference در حال پذیرش مقالات
تجهیزات آزمایشگاه . در حال پذیرش مقالات