امروز چهار شنبه, 01 آبان,1398

اهداف برگزاری همایش:

  • بررسی چالش های رشته مدیریت در حوزه مطالعات میان رشته ای وکاربردی
  • ايجاد فرصتي مناسب براي تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهاي نوین پژوهشي بين انديشمندان، محققان، صنعتگران، دانشجویان و دست‌اندرکاران در رشته مدیریت با علوم مرتبط بین رشته ای
  • زمينه سازي در جهت تشويق و ترغيب سازمانها؛ مدیران و کارآفرینان به استفاده از رویکردهای نوین مدیریتی
  • بررسی اندیشه ها و رویکرد های جدید در قالب محور های کنفرانس

محورهای همایش:
• رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات سازمانی(صنعتی، بازرگانی، دولتی، اجرایی،  منابع انسانی، کارآفرینی، گردشگری، استراتژیک، آینده پژوهی، مدیریت شهری، مدیریت بحران، کسب و کار، بازاریابی و تبلیغات)
• تحقیقات نوین در حوزه پولی و مالی(اقتصاد، حسابداری، مالی، بانکداری، بورس)
• دستاوردهای علمی اخیر در صنعت بیمه(فرهنگ سازی، توسعه، نظارت، نوآوری، قانونگذاری، مسائل حقوقی، بازاریابی و تبلیغات، شبکه های فروش، مدیریت ریسک، آموزش، فناوری و تکنولوژی های نوین)
• پژوهش های جدید مدیریت در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری(بهینه سازی، مهندسی صنایع، فناوری اطلاعات، کامپیوتر، برق، ریاضیات و آمار)
• و سایر رویکرد های نوین مدیریتی در حوزه تحقیقات کاربردی(علوم آموزشی و تربیتی، علوم سیاسی و اجتماعی، روانشناسی، رسانه، حقوق، علوم ورزشی، بهداشت و درمان، منابع طبیعی و زیست محیطی )

  • دکتر ابوالفضل طهماسبی - ریاست محترم دانشگاه گنبدکاووس
  • دکتر علی ستاریان - معاونت محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه گنبدکاووس
  • دکتر خدیجه آقایی - ریاست محترم دانشکده علوم انسانی آزادشهر
  • دکتر عبدالغنی رستگار - (مدیریت-گرایش مدیریت منابع انسانی) - دبیر علمی همایش
  • دکتر خدیجه آقایی (آموزش زبان انگلیسی) - دکتر راحله خاندوزی  (ریاضی کاربردی-گرایش تحقیق در عملیات) - دبیران اجرایی همایش

اعضاء کمیته علمی همایش:

نام و نام خانوادگی سمت مرتبه علمی محل خدمت
مقصود امیری هیات علمی استاد  دانشگاه علامه طباطبایی
لعیا الفت هیات علمی استاد دانشگاه علامه طباطبایی
محمدعلی خاتمی فیروزآبادی هیات علمی استاد دانشگاه علامه طباطبایی
محمدعلی بابایی زکلیکی هیات علمی دانشیار دانشگاه الزهرا
عبدالحمید ابراهیمی هیات علمی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
بابک ضیا هیات علمی دانشیار دانشگاه تهران
ابراهیم  عباسی هیات علمی دانشیار دانشگاه الزهرا
محمود احمدپور داریانی هیات علمی دانشیار دانشگاه تهران
محمدرضا زالی هیات علمی دانشیار دانشگاه تهران
منصور گرکز هیات علمی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی- علی آباد کتول
پرویز سعیدی هیات علمی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی- علی آباد کتول
مهدی صفیان بلداجی هیات علمی استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
داود قرونه هیات علمی استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
سیدرضا حسینی نیا هیات علمی استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
سید مجتبی موسوی نقابی هیات علمی استادیار دانشگاه گناباد
محمود رضا چراغعلی هیات علمی استادیار دانشگاه گلستان
عیسی نیازی هیات علمی استادیار دانشگاه گلستان
عبدالخالق خنکا هیات علمی استادیار دانشگاه گنبدکاووس
رضا مظهری هیات علمی استادیار دانشگاه گنبدکاووس
مسعود خیراندیش هیات علمی استادیار دانشگاه گنبدکاووس
علی کارشناسان هیات علمی استادیار دانشگاه گنبدکاووس
محسن محمدی خیاره هیات علمی استادیار دانشگاه گنبدکاووس
هادی ثنایی پور هیات علمی استادیار دانشگاه گنبدکاووس
مهدی  کشاورز قرابائی هیات علمی استادیار دانشگاه گنبدکاووس

 

پست الکترونیک همایش:

 managconf@gonbad.ac.ir 

managconf.gonbad@gmail.com  

پست الکترونیک پشتیبان وب سایت همایش:

conf@gonbad.ac.ir 

 

  

 

تاریخ برگزاری:

28 فروردین 1398 -دانشگاه گنبد کاووس- دانشکده علوم انسانی آزادشهر